Hyrräkelan valinta ja muutamia vinkkejä kelan käyttäjälle:

Kelan valinnassa kannattaa pohtia muutamia seikkoja ennen lopullista päätöstä. Kalastustottumukset, kokemuksen määrä ja kelan toiminnot ovat usein määrittelevät tekijät, joiden mukaan kela valitaan.

Kelan koko:

Monesti arvellaan että ämpärin kokoinen kela johon mahtuu puoli kilometriä siimaa on sopiva. Näin ei kuitenkaan ole. Raskaita keloja on ikävä kannatella koko päivää, ja ne ovat usein varsin tunnottomia ja kelaus on hidasta koska välitys on usein alle 4:0. Kelan koko määräytyy siimamäärän ja tarpeen mukaan. Yleensä toivotaan kelalle mahtuvan noin 300 metriä siimaa vahvuudella 0,30 – 0,35mm. Tällä siiman määrällä pärjää lahes kaikenlaisessa merikalastuksessa. Tämän kokoiset kelat painavat noin 400-500g . Kelausvälitys on yleensä 4.0 – 6.0 välillä eli siima puolautuu nopeasti.

Ainoa poikkeus on, jos halutaan kalastaa syvältä, yli 200 metristä. Tällöin kelan koko ja siimatilavuus kasvaa. Syvällä kalastettaessa käytetään myös usein sähköisiä keloja.

Siimanohjain ja siimalaskuri

Moni hyrräkelan käyttäjä on tottunut siimanohjaimeen. Se on myös helppo valinta aloittelevalle tai harvemmin kalastavalle. Siimaohjaimen tehtävä on nimensä mukaisesti ohjata siimaa kelan puolalle tasaisesti, jotta puola täyttyy yhtä paljon koko leveydeltään. Kelassa, jossa on siimanohjain, ei tarvitse kelatessa tarkkailla siiman puolautumista.

Mikäli siimaohjainta ei ole, kalastaja tarkkailee itse siiman puolautumista ja tarvittaessa auttaa siiman tasaista puolautumista sormin. Tämä vaatii hieman harjoittelua, mutta varsin nopeasti sormen ohjausliikkeestä tulee rutiininomainen eikä siihen edes enää kiinnitä huomiota.

Siimalaskuri on varsin kätevä apuväline. Se kertoo kuinka paljon siimaa on ulkona. Muutamia esimerkkejä:

-Laskurin lukema on kätevä tietää etenkin seuraavan kerran viehettä laskiessa, jos halutaan vaikkapa pysäyttää viehe 10 metriä ennen pohjaa.

-Se kertoo kuinka paljon siimaa on vielä kelattavana ennenkuin viehe on pinnan lähellä.

Siimanohjaimen ja siimalaskurin heikkoja puolia ovat kestävyys. Siimanohjaimen rattaiston pettäminen keskeyttää kalastuksen, koska siima ohjautuu enää vain yhteen kohtaan puolaa. Tätä tapahtuu etenkin halvoissa hyrräkeloissa suhteellisen usein.

Siimalaskuri lakkaa toimimasta merikalastuksessa varsin usein. Sen koneisto on yleensä muovia, ja merivesi ja suola sekä jatkuva käyttö kuluttavat osat nopeasti. Siimalaskurin toimimattomuus ei vaikuta kelan toimintaan muutoin.

Tähtijarru ja levyjarru

Suomalaiset ovat yleensä tottuneet tähtijarrullisiin hyrräkeloihin, mikäli hyrräkeloilla kalastaminen on ennestään tuttua. Tähtijarrun käyttö on melko helppoa, ja se on yleinen jarrun malli uistelussa. Tähtijarrullisissa keloissa jarru säädetään iskuvoimakkuudelle. Iskuvoimakkuus on sopiva, kun siimaa saa paljaalla kädellä vedettyä vaivoin ulos puolalta. Jarrua voi säätää iskun jälkeen tiukemmalle, tai löysemmälle. Kelan keskipakovoimajarrulla taas säädetään ns. vapaan puolan pyörimistä. Jos keskipakovoimajarru on liian löysällä, siimaa purkautuu liian nopeasti viehettä laskiessa. Liian tiukalla ollessaan se hidastaa vieheen pohjaan laskua. Puolan pyöriminen vapautetaan erillisellä vivulla. Kelasta riippuen, vivun palautus tehdään käsin, tai se palautuu automaattisesti kun ryhdytään kelaamaan siimaa sisään. Tähtijarrullisia keloja on sekä siimaohjaimella, että ilman siimanohjainta.

Levyjarrua käytetään varsin yleisesti merikalastuksessa, etenkin kalastettaessa voimakkaita kaloja etelän lämpimissä vesissä. Sen käyttö vaatii hieman enemmän harjoittelua. Levyjarrullisessa kelassa ei ole puolan vapauttavaa vipua, vaan puolan vapaan pyörimisen aikaansaamiseksi jarruvipua käännetään ”löysempään” suuntaan. Jarrun keskivaiheilla on ”Strike” kohta, jossa jarru on iskuvoimakkuudella. ”Tiukempaan” suuntaan käännettäessä jarruvoima lisääntyy. Keskipakovoimajarrulla säädetään puolan vapaata pyörimistä, sekä ”strike” kohdan voimakkuutta. Levyjarrullisissa keloissa ei useimmiten ole siimanohjainta.

Muutamia vinkkejä:

Pidä kelastasi huolta. Merivesi kuluttaa koneistoa sekä siimaa varsin nopeasti. Makealla vedellä huuhtelu päivän päätteeksi vie pari minuuttia, mutta antaa kelallesi lisää käyttövuosia. Etenkin laskuri ja siimanohjain tykkäävät makeavesihuuhtelusta. Kelat kannatta myös huollattaa, tai huoltaa itse kauden jälkeen mikäli taidot ja uskallus riittävät koneiston avaamiseen. Rasvaa kelasi silloin tällöin niiltä osin kuin se on mahdollista. Joissain keloissa on pikkuruinen rasvanippa koneiston rasvaamista varten. Umpirakenteiset kelat rasvataan yleensä huollon yhteydessä.

Tähtijarru:

Vieheet joilla kalastetaan ovat varsin raskaita. Kun olet laskemassa viehettä veteen ja avaamassa puolan vapautusvipua, auta kelaa hieman liikuttaen peukalolla puolaa aavistuksen taaksepäin. Tällöin vieheen paino vapautuu vapautusvivulta ja sen käyttö on kevyempää. Samaa käytäntöä kannattaa suosia myös puolan vapautinta sulkiessa, mikäli viehe on ns. vapaassa vedessä eikä pohjassa.

Älä koskaan pysäytä alas painuvaa viehettä kesken vieheen matkaa pohjaa kohti puolan vapautusvivulla. Se on raju toimenpide rattaistolle ja varma tapa saada aikaan vaurioita. Pysäytä siima painamalla puolaa peukalolla ja sulje puolan vapautin vasta sitten.

Kun kala iskee, auta kelaa painamalla puolaa peukalollasi. Tällöin isku on tehokas, eikä siimaa purkaudu liikaa jolloin iskun teho jää heikoksi.

Levyjarru:

Vieheen pysäytys pelkkää jarruvipua käyttäen on kelan koneistoa rasittavaa. Auta kelaa jarruttamalla vieheen laskua painamalla peukalollasi puolaa. Sama pätee kalan iskuun. Auta kelan jarrua painamalla peukalollasi puolaa.

Viehe pohjassa:

Älä koskaan kisko viehettä pohjasta siten että rasitus ja veto kohdistuu kelaan. Auta peukalolla puolaa painaen. Tämä on erityisen raskasta ja vahingollista kelan mekaanisille osille ja saattaa johtaa vaurioon, joka keskeyttää kalastuksesi. Jos viehe ei irtoa vavalla nykiessä, vapauta siima, ja laita vapa pois tieltä. Käytä apuvälineenä nostokoukun vartta tms, jonka ympärille pyörität siiman. Älä pyöritä käden tai käsivarren ympärille. Siimat ovat vahvoja mutta ohuita, ja saattavat vaurioittaa kättäsi pahoin. Tasainen veto ja veneen liike joko irroittaa vieheen tai katkaisee siiman. Joskus myös vetosuunnan muuttaminen saattaa ratkaista tilanteen.